Ова страница је посвећена борби за опстанак Срба на Косову и Метохији
и житељима села Готовуше чија прошлост и садашњост сведоче о тој борби.

Црква Светог Николе у Готовуши

17.05.2019

Љубинко Михајловић

и житељима села Готовуше чија прошлост и садашњост сведоче о тој борби.”>