Ова страница је посвећена борби за опстанак Срба на Косову и Метохији
и житељима села Готовуше чија прошлост и садашњост сведоче о тој борби.

Природне и географске одлике Готовуше

22.10.2018

Љубинко Михајловић

и житељима села Готовуше чија прошлост и садашњост сведоче о тој борби.”>