Ова страница је посвећена борби за опстанак Срба на Косову и Метохији
и житељима села Готовуше чија прошлост и садашњост сведоче о тој борби.

Порекло родова и презимена у Готовуши

29.01.2019

Љубинко Михајловић

и житељима села Готовуше чија прошлост и садашњост сведоче о тој борби.”>