Ова страница је посвећена борби за опстанак Срба на Косову и Метохији
и житељима села Готовуше чија прошлост и садашњост сведоче о тој борби.

Попис Готовуше из 1455. године

16.03.2018

Љубинко Михајловић

и житељима села Готовуше чија прошлост и садашњост сведоче о тој борби.”>