Ова страница је посвећена борби за опстанак Срба на Косову и Метохији
и житељима села Готовуше чија прошлост и садашњост сведоче о тој борби.

Дом културе ''Свети Сава'' у Готовуши

26.02.2018

Љубинко Михајловић

и житељима села Готовуше чија прошлост и садашњост сведоче о тој борби.”>