и житељима села Готовуше чија прошлост и садашњост сведоче о тој борби.”>